P H O T O G R A P H Y

BY STEVEN SHEA

CONCEPT  |  FASHION  |  MUSIC  |  SWIM  |  COMMERCIAL  |  IN PRINT  |  LOCATION

C O N C E P T

Sarah French
MIMG_4418
WIMG_42912
 • White Facebook Icon
 • White Instagram Icon
 • TikTok
 • White Vimeo Icon
 • White YouTube Icon
 • White Twitter Icon

© 2020 by Abyssmal Entertainment Inc.

 • Grey Facebook Icon
 • Grey Instagram Icon
 • TikTok
 • Grey Twitter Icon
 • Grey YouTube Icon
 • Grey Vimeo Icon